Disclaimer

De website met inbegrip van teksten, foto’s tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van Stocktegel.be zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Stocktegel.be of derden toe.

De inhoud van de site Stocktegel.be mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Stocktegel.be.

Stocktegel.be geven op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

Ondanks dat alle informatie op onze websites, in onze emails en in andere communicatievormen met zorg en aandacht is samengesteld, is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Gebruikers van onze informatiebronnen kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Het gebruiken of toepassen van de informatie is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.